0901 755 665
general Terms and conditions
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Dotknutá osoba/ súťažiaci dáva registrovaním súhlas v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o Ochrane údajov na použitie osobných údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, email, mobil, fotky a iné zadané osobné údaje) spoločnosti LK Colsunting SK, Bratislava s.r.o. na účely priameho marketingu (zverejnenie vyplnených údajov ako aj fotiek požadovaných v rámci riadneho sa zapojenia sa do súťaže ako aj jej ukončenia). Dotknutá osoba/registrovaný zároveň potvrdzuje vyplneným registračným formulárom súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti LK Consulting SK, Bratislava s.r.o. V prípade, že dotknutá osoba/klient nesúhlasí s archiváciou osobných údajov vyplnených pri registrovaní sa po ukončení doby súťaže, môže požiadať spoločnosť LK Colsunting SK, Bratislava s.r.o. o vymazanie osobných údajov z databázy, a to doručením listu alebo emailu na adresu prevádzky. Osobné údaje budú vymazané do 7 dní od prevzatia písomnosti.
Podmienky zverejnenia
• zverejnením fotografie oblečenej postavy pred a po skončení doby cvičenia • zverejnením váhy pred a po skončení doby cvičenia • zverejnením úbytku tuku a príbytku svalovej hmoty v kg pred a po skončení doby cvičenia • zverejnením fotografie pri odovzdávaní cien